Archive for January, 2010

Jan Peter Balkenende

Balkenende wilde aanpassing EU-natuurwet

”De minister-president gedraagt zich als een vooruitgeschoven post voor een conservatieve landbouwlobby van het CDA. Ten koste van het rentmeesterschap en de bescherming van de natuur”, stelde Van Gent.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.