Dutch articles

Oostvaardersplassen

Ons land heeft een natuurgebied dat uniek is in Europa: de Oostvaardersplassen. In het moerasgebied tussen Almere en Lelystad is alles veel en groots. Duizenden ganzen en watervogels, maar in sommige maanden ook wolken van vlinders en velden vol goudknopjes en Jacobskruiskruid. Wilde runderen, paarden en edelherten doorkruisen de vlaktes, vossen verschalken op klaarlichte dag hun prooien.

Zichtbaar leven

Zichtbaar leven

De dieren leven ongestoord, maar niet onbespied. Het grootste deel van de Oostvaardersplassen is voor bezoekers afgesloten maar rondom het gebied zijn verschillende (vogel)kijkplekken. Daarvandaan heb je een prima uitzicht over de vlaktes en de plassen. Het hele jaar door zijn er excursies. En de bossen rondom de plassen zijn het grootste deel van het jaar toegankelijk. Juist omdat de dieren met rust worden gelaten, weten ze zich veilig en zijn ze zichtbaar.

De Nieuwe wildernis

De Oostvaardersplassen raakte in 2013 bij het grote publiek bekend toen de film De Nieuwe Wildernis uitkwam. Het merendeel van de opnamen zijn gemaakt in De Oostvaardersplassen. Alleen de beelden van ijsvogels en bever werden gemaakt in de nabijgelegen Lepelaarsplassen. Het leven van de wilde dieren staat centraal in de film. In dit dossier leest u over de rol die Staatsbosbeheer ‘achter de schermen’ speelt. We zijn nauw betrokken bij alles dat plaatsheeft in het gebied. Natuurlijke processen zijn wel leidend bij het beheer.

Bron: www.staatsbosbeheer.nl

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.